Ralswiek

Jachthaven in de buurt van Ralswiek (Augustenhof)

Laatst bewerkt 04.11.2022 op 17:40 via NV Charts Team

Latitude

54° 28’ 21.2” N

Longitude

13° 27’ 4.3” E

Beschrijving

Gelegen in een prachtig landschap jachthaven in het zuiden van de Jasmund Bodden.

NV Cruising Guide

Navigatie

De approach is alleen overdag mogelijk. Hij vindt plaats vanaf vaargeulboei RW1 met 181° in de geboeide vaargeul tot aan de vaargeulboeien RW5/RW4. De jachthaven wordt benaderd op 150° vanaf de noordboei en dan in de richting van de opvallende rij dolfijnen. Ongeveer 20 m voor de dolfijn, die is voorzien van een voetstuk, houdt u vervolgens de steiger aan.

Tijdens de repetities en optredens van het festival (van juni tot september, dagelijks behalve zondag, 18.00 - 23.00 uur), wordt een anker- en vaarverbod ingesteld in het uitgestrekte gebied van het festivalterrein. .

Ligplaatsen

Gasten vinden ligplaatsen in de kuilen van de goed onderhouden water trail rest area ten zuidoosten van de passagiersboot dok. De aanlegsteiger voor passagiersboten is gesloten voor pleziervaartuigen.

Omgeving

Een restaurant en beperkte voorzieningen bevinden zich in het dorp. Kinderen vinden hier speelmogelijkheden. Het nabijgelegen openluchttheater Störtebecker is een bezoek waard.

NV Land Guide

Terecht hebben alleen de Vikingen de reputatie als  "machtige" zeevarende kooplieden die de Mare Balticum beheersten. Voor en rond de millenniumwisseling speelden de Slavische Rans (ook wel Rugians genoemd) een niet minder belangrijke rol in de Baltische handel. Gevreesd als piraten en gerespecteerd als handelaars, werd hun invloed zelfs weerspiegeld in de naamgeving van een groot gebied in het westen en zuiden van de Oostzee. De Mare Rugianorum, de Zee van de Rügen Slavs, was de naam die aan hun handelsimperium werd gegeven, en Ralswiek was hun grootste maritieme handelscentrum.

Gelijk in grootte aan Haithabu, het Viking handelscentrum aan de Schlei (zie: Haddeby), waren de handelsbetrekkingen van de Rugians van Ralswiek even wijdverbreid als die van de Schlei Vikingen, waarbij de Rans profiteerden van verwantschap met Slavische stammen tot op de Balkan.

De opgravingen leveren het bewijs van zowel lange-afstandshandel met Noord-Scandinavië als met Arabische landen, en geven een idee van hoe omvangrijk de handel moet zijn geweest.

Onder de opgravingen bevindt zich de grootste voorraad 9e-eeuwse Arabische zilveren munten die tot nu toe in Noord- en Oost-Europa is ontdekt, vermoedelijk haastig begraven voor een vijandelijke aanval. Daarbovenop lagen de resten van een verbrand huis. Het is niet moeilijk zich een voorstelling te maken van de gebeurtenissen die er 1000 jaar geleden plaatsvonden, noch van het lot van de eigenaar. Voor de 2000 munten en de bijna drie kilo wegende armring had hij vele paarden, slaven en slavinnen kunnen kopen. Maar misschien had hij ook een paar van de slaven moeten offeren om de goden genade te bewijzen, want hun afgoden, die vaak meerdere hoofden hadden, eisten meer dan alleen schapen, varkens of runderen. Een offertempel zoals in andere Slavische nederzettingen bestond blijkbaar niet in Ralswiek. De plaats van verering en offerande (zie schets) bevond zich op het strand in de open lucht. De gevonden menselijke en dierlijke beenderen wijzen op deze ceremoniële plaats en op een begraafplaats in de buurt.

De verdere lijst van vondsten, waarvan de meeste in het cultuurhistorisch museum van Stralsund te zien zijn (en helaas niet ter plaatse), is lang. Naast vaten van gebakken klei zijn er ook glazen kralen, bronzen sieraden, maalstenen, pijl- en speerpunten, en natuurlijk boten ontdekt. Niet alles wat werd gevonden was geïmporteerd. Tot dusver is aangetoond dat een smederij en een mandenvlechterij hun eigen productieplaatsen hebben. Ook zijn er houten spijkers en slijpstenen gevonden.

Experts beschouwen Ralswiek als een vindplaats die veel meer bevat dan tot nu toe aan het licht is gekomen. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk waarom een nieuwe nederzetting van eengezinswoningen is gebouwd op de plaats waar kort daarvoor Slavische grote boten en een grafveld waren blootgelegd. Nog verbazingwekkender is het dat de boten opnieuw werden begraven! Naar verluidt stuitten de eigenaars van de huizen tijdens het tuinieren voortdurend op nieuwe overblijfselen van de handelsplaats. In dit verband is het verbazingwekkend hoe klein het huidige opgravingsgebied van de archeologen is, gezien de omvang van de vroegere nederzetting.

In tegenstelling tot de handelsplaats van de Vikingen aan de Schlei werd Ralswiek niet beschermd door een muur, maar was het rondom omringd door water. Het lag tussen de grote Jasmund Bodden en een binnenmeer, dat later verzandde. Door de vorm van het eiland was de nederzetting langgerekter van opzet dan zijn rivaal aan de Schlei (zie plattegrond).

De omvang van de handelspost is weliswaar niet meer te meten naar hedendaagse maatstaven. Nauwelijks meer dan 50 hutten van hout en leem met rieten daken stonden hier verspreid tussen de ondiepe zandbanken. Een paar omheinde gebieden voor de dieren omringden de woningen. Ongeveer 15 aanlegplaatsen voor boten staken uit in het vroeg-middeleeuwse meer, als de inkepingen van een heuvelrug. Daartussen lagen de boten met hun achtersteven naar het land.

Ralswiek was de belangrijkste Slavische handelspost op het eiland Rügen, maar lang niet zo groot en invloedrijk als de legendarische Slavische handelsstad Vineta, die onder het huidige Wollin lag.

In het bos van Ralswiek, de Zwarte Bergen, zijn bijna 400 grafheuvels te vinden, de meeste overwoekerd maar herkenbaar als duidelijke grafheuvels in de velden of aan de randen van het bos. Voor deze graven van Slavische vorsten of hun Germaanse voorgangers werden vaak hoger gelegen landschapspunten gekozen, zodat de heerser na zijn dood een mooi uitzicht zou hebben.

Bijzonder indrukwekkend is het bronstijdgrafveld bij Woorke (een kleine 5 km naar het zuidwesten), dat uit 15 ongeveer zeven meter hoge grafheuvels bestaat. Het is begroeid met meidoorn, beuken en eiken. Er loopt een mooie wandelroute (vanaf "Dat Eckhus"). Het buigt na een kilometer vanaf de weg tussen Ralswiek en Gnies naar links af. Na vier kilometer bereikt u eerst Patzig, een dorp met een bezienswaardige kerk. In Patzig vervolgt u het pad ongeveer 500 meter naar het westen en uiteindelijk naar de wandelbestemming in het noordwesten.

Als u in noordoostelijke richting door het bos van de Zwarte Bergen bij de haven loopt, komt u de grafheuvels tegen, die met enorme inspanning zijn opgericht. Op kleine boomstammen rolden de bouwers van de graven de door paarden getrokken rotsblokken naar de begraafplaats. Hier, met paardenkracht, spieren en hoofd, bewezen zij dat zij al iets begrepen van hefboomwerking.

Voor gewone stervelingen werden geen keien opgestapeld. Zij werden te ruste gelegd op de begraafplaatsen van Ralswiek. Maar ook zij kregen grafgiften mee, zoals wapens en voedsel voor het leven in het hiernamaals. Het cultuurhistorisch museum in Stralsund gebruikt het voorbeeld van Ralswiek om de desintegratie van de tribale samenleving en de langzame ontwikkeling van een vroege stedelijke gemeenschap te illustreren. Met de verovering van de tempelburcht van Arkona (1168) kwam er echter ook een einde aan de welvaart van dit maritieme handelscentrum aan de Grote Jasmund Bodden en liet de bisschop van Roskilde een proosdij bouwen in Ralswiek. Vanaf dat moment, tot aan de reformatie, sloot de kerk vrede met de zeehandel en zag erop toe dat er geen mensenoffers meer werden gebracht aan de heidense goden op het strand. Het oude proosdijgebouw is bewaard gebleven.

Eeuwenlang woonden de von Barnekows in Ralswiek, totdat een van de grootste leenheren uit de geschiedenis van het eiland Rügen het landhuis passend vond en het in 1891 kocht. Graaf Douglas liet het huidige kasteel in 1893 in neorenaissancestijl bouwen door de Belgische architect Henry von de Velde. Het grootste deel van het Art Nouveau interieur is bewaard gebleven. Het oude kasteel van de Barnekows staat nog steeds onder het nieuwe.

In de DDR-tijd was het kasteel een bejaardentehuis, maar tegenwoordig is het gerenoveerd en is de stapel steenkool op het terras verdwenen. Hotelgasten zitten hier nu en drinken hun middagkoffie met uitzicht op de Wiek.

Niet minder indrukwekkend dan het kasteel is het decor van het Rügen Festival. 400.000 mensen waren van 1959 tot 1961 in de ban van het Störtebeker spektakel. De laatste nieuwe productie op het natuurtoneel werd door in totaal zo'n 270.000 toeschouwers bekeken, wat spreekt voor de fascinatie van de figuur van Klaus Störtebeker, vaak gehypet als de "Robin Hood van de zee". Störtebeker mag dan tot de verbeelding van dichters hebben gesproken, er is weinig overgebleven over zijn leven en werk. Een van de weinige gegevens is een rekening van de Hamburgse schatkist over de kosten van de executie en begrafenis van de Likedeeler, en een opmerking in een oude kroniek dat de Likedeeler vogelvrij werden verklaard.

Likedeeler betekent gelijk verdeler. Zij zouden hun buit niet alleen onder elkaar, maar ook met het volk hebben verdeeld. Laten we het geloven, want het verhaal van een avonturier op zee die nam van de machtswellustelingen en gaf aan de armen is te mooi om niet waar te zijn. En wie kent niet de legende van de terechtstelling van Störtebeker in Hamburg, die eiste dat alle Likedeelers zouden overleven die hij na zijn onthoofding nog kon passeren. Hij zou er toen in geslaagd zijn zonder hoofd een paar passen langs zijn mannen te lopen, en zou waarschijnlijk zijn blijven lopen als hij niet was gestruikeld.

Likedeelers die niets te verliezen hadden, zijn er naar verluidt veel geweest. Een tijdlang speelden zij daadwerkelijk kat en muis met de machtigen, om er vervolgens tussen te worden verpletterd. In 1390 was de Zweedse koning hertog Albrecht III van Mecklenburg in oorlog met de Deense koningin Margaretha, en de Hanze probeerde, meer kwaad dan goed, te bemiddelen. Afwisselend hielpen de partijen zich aan piraten (zie Skanør) en hadden moeite om na de oorlog van hen af te komen. Störtebeker gaat van jager naar opgejaagde nadat de Denen en de Hanze het weer eens zijn geworden.

Ralswiek is, al met al, een beslist aantrekkelijke reisbestemming. Bij de ingang van het decor van de Störtebeker Spelen is een gedenkteken voor de plaatselijke geschiedenis opgericht.

Jachthaven Informatie

Neem contact op met

Telefoon +49 3838-313553
Website https://www.auf-nach-mv.de/reiseziele/a-hafen-ralswiek

Omgeving

Stroom

Water

Toilet

Douche

Kruidenier

Openbaar Vervoer

Fietsverhuur

Vuilnis

Opmerkingen

Honsa.ehmke, RumSeglerZschornegosda
Tolle Zufahrt zum Hafen, Natur Pur. Es ist schön hier zu sein. Und wir treffen regelmäßig Bekannte. Hafenmeister Möller passt hier super her.
04.11.2022 17:39
Anton.bindl
Kleiner idyllischer Hafen, wie in Bullerbü! Freundlich, sauber, ideal zum Seele baumeln lassen. Abends zu Störtebeker. Untiefe rechts ernst nehmen: von 5 Ankommenden haben sich 3 verneigt, wir auch.
28.06.2022 22:37
Segeln, CONZISKA
Marina OK
15.06.2022 08:37
Honsa.ehmke, RumSeglerZschornegosda
Passt und Hafenmeister Möller passt auch.
23.09.2021 15:49

U kunt opmerkingen toevoegen met de NV Charts App (Windows - iOS - Android - Mac OSX).
U kunt de huidige versie downloaden op nvcharts.com/app.

Koop kaarten van deze plaats. Door op een van de producten te klikken wordt de nv charts shop geopend.

Plaatsen in de buurt

Verwante regio's

Deze locatie is opgenomen in de volgende regio's van de Seame havengids: