Sønderborg altes Holzbollwerk

Jachthaven in de buurt van Sønderborg

Laatst bewerkt 10.09.2022 op 16:04 via NV Charts Team

Latitude

54° 54’ 33” N

Longitude

9° 47’ 4.8” E

Beschrijving

Een oude handelsstad aan de zuidelijke uitgang van de Alsen-Sont, die, hoewel zeer toeristisch, nog steeds zijn charmes heeft.

NV Cruising Guide

Navigatie

De aanloop is dag en nacht onproblematisch. Komend vanuit het zuiden, leidt de geboeide en verlichte vaargeul van de westelijke boei Q(9)15s in de Alsen Sund en naar de kades van Sonderborg .

Ligplaatsen

De populaire aanlegplaats aan de oude houten verschansing van de oostoever in de zuidelijke haven heeft het ongelukkige nadeel dat de weg langs het water veel verkeerslawaai veroorzaakt.

Omgeving

Sønderborg is een populaire haven met zeer goede winkelmogelijkheden en ook anderszins alle bevoorradingsmogelijkheden (o.a. benzinestation, douanedienst en bootreparaties).NV Land Guide

De lange winkelstraat boven de haven is de juiste plaats voor bezoekers die prijs stellen op een shoppingtrip in een drukke sfeer. Geschiedenisliefhebbers zullen zich daarentegen terugtrekken in kasteel Sønderborg en rustzoekers in het zuidelijke bos. U kunt het bos niet missen als u de stad uitgaat in zuidelijke richting langs de promenade langs de kust. Als u niet aanlegt bij de houten bruggen in de buurt van het centrum, maar bij de jachthaven aan de rand van de stad, hoeft u niet ver meer te lopen naar het zuidelijke bos, maar moet u rekening houden met een wandeling van 20 minuten naar de stad.

In het enorme kasteel, dat oorspronkelijk in 1170 als vesting werd gebouwd ter bescherming tegen de Wendische zeerovers, is een museum gevestigd met een uitgebreide collectie uit de geschiedenis van Noord-Sleeswijk, waarbij vooral de oorlogen van Sleeswijk veel ruimte in beslag nemen. Tentoonstellingen variërend van ridderuitrustingen tot middeleeuwse wiegen geven een idee van hoe het leven in het kasteel er vroeger uitzag. Op het kasteelterrein zijn ook overblijfselen van het oorspronkelijke kasteel te zien. Een dak beschermt de ruïnes tegen verder verval.

Kasteel Sønderborg is bij veel mensen bekend vanwege een schilderij waarop koning Christian II is afgebeeld als gevangene. Hij staat aan een tafel met een "vingergroef", veroorzaakt doordat hij tijdens zijn 17 jaar durende gevangenschap zijn duim voortdurend langs de rand van de tafel bewoog. De tafel en de groef zijn echter een uitvinding van de schilder Carl Bloch.

Tijdens het leven van de gevangen koning ontstonden er al geruchten over zijn strenge bewaking in het kasteel, waar hij zou zijn opgesloten in een klein torenkamertje. Op Blochs schilderij en in de geschiedenisboeken leefde deze legende van een miserabel gevangenisbestaan voort. In werkelijkheid kon hij zich betrekkelijk vrij bewegen. Een kopie van het schilderij met de "vingergroef" hangt in Sønderborg Slot naast de overgebleven delen van de toren die Christian II bewoonde.

Nauwelijks tien jaar regeerde de koning, die in 1523 werd verbannen wegens "onenigheid" met de adel (zie ook Nyborg). In 1532 kwam hij naar Sønderborg in de hoop dat men opnieuw met hem zou onderhandelen. In plaats daarvan werd hij gevangen gezet, maar verder als een koning behandeld. Er werd bier voor hem gekocht uit Lübeck, wijn uit Frankrijk en laken uit Vlaanderen. Volgens sommige tijdgenoten verdiende Christian II deze koninklijke behandeling niet, omdat hij de aanstichter was van het "bloedbad van Stockholm", een bloedbad onder Zweedse edelen. De koning versloeg in 1520 een leger Zweden buiten Stockholm, maar had moeite om het verzet van de vijand in Stockholm te breken. De Stockholmers legden echter de wapens neer nadat Christian II hen amnestie had beloofd. Christian II had hen amnestie beloofd. Op slinkse wijze brak hij zijn belofte door de leiders van de Zweedse adel uit te nodigen voor een feestelijk banket in zijn kasteel en hen daar te laten vermoorden (inclusief de bisschoppen). Teleurgesteld door zo'n oneervol heerser keerden zoveel Deense edelen zich tegen hun koning dat Christian II uiteindelijk gedwongen werd af te treden.

Sønderborg, aanvankelijk een vesting, werd in de loop der eeuwen steeds meer tot kasteel verbouwd. Koning Christian III en zijn vrouw maakten er een renaissancekasteel van. De kerk in de noordvleugel is de eerste protestantse prinselijke kerk van Denemarken. Ze heet de kapel van koningin Dorothea, de weduwe van koning Christian III.

Op de galerij van de oudste renaissancezaal in het noorden staan citaten uit Luthers vertaling van de bijbel.

Bij de recente restauratie is de danszaal gerestaureerd, waar de 23 (drieëntwintig!) kinderen van de zoon van Christian III werden gedoopt.

Het zware bombardement door de Pruisen in 1864 liet het gebouw met zijn dikke muren vrijwel onbeschadigd. De hagel van kanonnen werd alleen mogelijk gemaakt door de inname van de Düppeler schansen op ongeveer drie kilometer van de stad. Op 18 april 1864 bestormden de Pruisische soldaten, die duidelijk in de minderheid waren dan de Denen, de redoutes en beslisten daarmee de Duits-Deense oorlog. Na hun overwinning trokken de Pruisen Sønderborg binnen, zodat de stad tot 1920 onder Duits bestuur stond.

De molen bij de Düppeler Schanzen wordt tegenwoordig beschouwd als een nationaal symbool van de Deense verdedigingswil. Er is een museum in gevestigd. De oude kanonnen voor de molen herinneren aan de zware gevechten, maar ook aan het feit dat de Pruisen het land meedogenloos hebben gesloopt. Zo werd in Zuid-Jutland op school geen Deens meer onderwezen, wat voor de leerlingen natuurlijk een reden te meer was om buiten de schooluren hun moedertaal te spreken. Zelfs op de kantoren werd na de komst van de Pruisen alleen nog Duits gesproken, hoewel veel Denen geen lettergreep Duits kenden.

Alleen de door de Duitsers verloren Eerste Wereldoorlog en het Verdrag van Versailles leidden tot het referendum in 1920. De inwoners van het grensgebied konden nu zelf beslissen waar ze bij wilden horen. Er wordt echter gezegd dat de stemming met "gemarkeerde kaarten" werd gespeeld. Alle Duitsers die in het gebied waren geboren, kregen ruimhartig vrijkaarten, een voordeel dat de Denen, van wie sommigen overzee woonden, niet hadden. Toch toonde de stemming duidelijk aan dat de mensen ten noorden van Flensburg Denen waren gebleven.

Een ander hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van Sønderborg is de zeevaart. Rond 1670 kreeg de stad privileges van de kroon als scheepvaartpunt voor Als, maar een reeks onwettige piratenhavens belemmerde haar ontwikkeling tot een belangrijke havenstad. De stad verloor menig schip in de Grote Noordse Oorlog van rond 1700. Tegen 1830 was het een van de grootste havensteden van Denemarken. De koopvaardijvloot van zo'n 140 schepen werd echter weer sterk gedecimeerd tijdens de Napoleon s oorlogen.

Een heel bijzondere sfeer heerst in Sønderborg elk jaar in het tweede weekend van juli, wanneer zo'n 400 ruiters en duizenden toeschouwers bijeenkomen voor het Ringrijdersfestival. Het spel wordt nog steeds gespeeld volgens middeleeuwse regels. De ruiter moet in gestrekte galop, hangend aan een touw aan een lans, zoveel mogelijk ringen doorboren. Naar verluidt was koning Christian Vl. in de zomer van 1596 de winnaar van het toernooi, dat ter gelegenheid van zijn kroning werd georganiseerd. Om zijn grootmoedigheid als heerser te tonen, stond hij de overwinning af aan de als tweede geplaatste markgraaf van Brandenburg. Tegenwoordig zijn het vooral jonge boeren die het eens koninklijke spel in leven houden.

De stad aan de Als Sund, die ongeveer 30.000 inwoners telt, combineert tegenstellingen: aan de ene kant zorgen industrie, handel en toerisme voor een bijzonder levendig straatbeeld, aan de andere kant verspreidt de schilderachtige ligging aan de Sont een gezellige sfeer. Grote delen van het historische stadsbeeld werden in de Duits-Deense oorlog van 1864 verwoest. Restanten van de oude gebouwen zijn nog steeds te vinden langs de haven.

De lange winkelstraat boven de haven is de juiste plaats voor bezoekers die prijs stellen op een shoppingtrip in een drukke sfeer. Daarentegen zal de geschiedenisliefhebber zich terugtrekken in kasteel Sønderborg en de rustzoeker in het Zuidenbos. U kunt het bos niet missen als u vanuit de stad langs de promenade naar het zuiden vaart. Als u niet aanlegt bij de houten bruggen in de buurt van het centrum, maar bij de jachthaven aan de rand van de stad, hoeft u niet ver meer te lopen naar het Sønderborg, maar moet u rekening houden met een wandeling van 20 minuten naar de stad.

In het enorme kasteel, dat oorspronkelijk in 1170 als vesting werd gebouwd ter bescherming tegen de Wendische piraten, is een museum gevestigd met een uitgebreide collectie uit de geschiedenis van Noord-Sleeswijk, waarbij vooral de oorlogen van Sleeswijk veel ruimte innemen. Tentoonstellingen variërend van ridderuitrustingen tot middeleeuwse wiegen geven een idee van hoe het leven in het kasteel er vroeger uitzag. Op het kasteelterrein zijn ook overblijfselen van het oorspronkelijke kasteel te zien. Een dak beschermt de ruïnes tegen verder verval.De lange winkelstraat boven de haven is de juiste plaats voor bezoekers die prijs stellen op een shoppingtrip in een drukke sfeer. Aan de andere kant zullen degenen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis zich terugtrekken in kasteel Sønderborg en degenen die rust zoeken in het zuidelijke bos. U kunt het bos niet missen als u vanuit de stad langs de promenade naar het zuiden vaart. Als u niet aanlegt bij de houten bruggen in de buurt van het stadscentrum, maar bij de jachthaven aan de rand van de stad, hoeft u niet ver meer te lopen naar het zuidelijke bos, maar moet u rekening houden met een wandeling van 20 minuten naar de stad.

In het enorme kasteel, dat oorspronkelijk in 1170 als vesting werd gebouwd ter bescherming tegen de Wendische zeerovers, is een museum gevestigd met een uitgebreide collectie uit de geschiedenis van Noord-Sleeswijk, waarbij vooral de oorlogen van Sleeswijk veel ruimte innemen. Tentoonstellingen variërend van ridderuitrustingen tot middeleeuwse wiegen geven een idee van hoe het leven in het kasteel er vroeger uitzag. Op het kasteelterrein zijn ook overblijfselen van het oorspronkelijke kasteel te zien. Een dak beschermt de ruïnes tegen verder verval.

Kasteel Sønderborg is bij veel mensen bekend vanwege een schilderij waarop koning Christian II is afgebeeld als gevangene. Hij staat aan een tafel met een "vingergroef", veroorzaakt doordat hij tijdens zijn 17 jaar durende gevangenschap zijn duim voortdurend langs de rand van de tafel bewoog. De tafel en de groef zijn echter een uitvinding van de schilder Carl Bloch.

Tijdens het leven van de gevangen koning ontstonden er al geruchten over zijn strenge bewaking in het kasteel, waar hij zou zijn opgesloten in een klein torenkamertje. Op Blochs schilderij en in de geschiedenisboeken leefde deze legende van een miserabel gevangenisbestaan voort. In werkelijkheid kon hij zich betrekkelijk vrij bewegen. Een kopie van het schilderij met de "vingergroef" hangt in Sønderborg Slot naast de overgebleven delen van de toren die Christian II bewoonde.

Nauwelijks tien jaar regeerde de koning, die in 1523 werd verbannen wegens "onenigheid" met de adel (zie ook Nyborg). In 1532 kwam hij naar Sønderborg in de hoop dat men opnieuw met hem zou onderhandelen. In plaats daarvan werd hij gevangen gezet, maar verder als een koning behandeld. Er werd bier voor hem gekocht uit Lübeck, wijn uit Frankrijk en laken uit Vlaanderen. Volgens sommige tijdgenoten verdiende Christian II deze koninklijke behandeling niet, omdat hij de aanstichter was van het "bloedbad van Stockholm", een bloedbad onder Zweedse edelen. De koning versloeg in 1520 een leger Zweden buiten Stockholm, maar had moeite om het verzet van de vijand in Stockholm te breken. De Stockholmers legden echter de wapens neer nadat Christian II hen amnestie had beloofd. Christian II had hen amnestie beloofd. Op slinkse wijze brak hij zijn belofte door de leiders van de Zweedse adel uit te nodigen voor een feestelijk banket in zijn kasteel en hen daar te laten vermoorden (inclusief de bisschoppen). Teleurgesteld door zo'n oneervol heerser keerden zoveel Deense edelen zich tegen hun koning dat Christian II uiteindelijk gedwongen werd af te treden.

Sønderborg, aanvankelijk een vesting, werd in de loop der eeuwen steeds meer tot kasteel verbouwd. Koning Christian III en zijn vrouw maakten er een renaissancekasteel van. De kerk in de noordvleugel is de eerste protestantse prinselijke kerk van Denemarken. Ze heet de kapel van koningin Dorothea, de weduwe van koning Christian III.

Op de galerij van de oudste renaissancezaal in het noorden staan citaten uit Luthers vertaling van de bijbel.

Bij de recente restauratie is de danszaal gerestaureerd, waar de 23 (drieëntwintig!) kinderen van de zoon van Christian III werden gedoopt.

Het zware bombardement door de Pruisen in 1864 liet het gebouw met zijn dikke muren vrijwel onbeschadigd. De hagel van kanonnen werd alleen mogelijk gemaakt door de inname van de Düppeler schansen op ongeveer drie kilometer van de stad. Op 18 april 1864 bestormden de Pruisische soldaten, die duidelijk in de minderheid waren dan de Denen, de redoutes en beslisten daarmee de Duits-Deense oorlog. Na hun overwinning trokken de Pruisen Sønderborg binnen, zodat de stad tot 1920 onder Duits bestuur stond.

De molen bij de Düppeler Schanzen wordt tegenwoordig beschouwd als een nationaal symbool van de Deense verdedigingswil. Er is een museum in gevestigd. De oude kanonnen voor de molen herinneren aan de zware gevechten, maar ook aan het feit dat de Pruisen het land meedogenloos hebben gesloopt. Zo werd in Zuid-Jutland op school geen Deens meer onderwezen, wat voor de leerlingen natuurlijk een reden te meer was om buiten de schooluren hun moedertaal te spreken. Zelfs op de kantoren werd na de komst van de Pruisen alleen nog Duits gesproken, hoewel veel Denen geen lettergreep Duits kenden.

Alleen de door de Duitsers verloren Eerste Wereldoorlog en het Verdrag van Versailles leidden tot het referendum in 1920. De inwoners van het grensgebied konden nu zelf beslissen waar ze bij wilden horen. Er wordt echter gezegd dat de stemming met "gemarkeerde kaarten" werd gespeeld. Alle Duitsers die in het gebied waren geboren, kregen ruimhartig vrijkaarten, een voordeel dat de Denen, van wie sommigen overzee woonden, niet hadden. Toch toonde de stemming duidelijk aan dat de mensen ten noorden van Flensburg Denen waren gebleven.

Een ander hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van Sønderborg is de zeevaart. Rond 1670 kreeg de stad privileges van de kroon als scheepvaartpunt voor Als, maar een reeks onwettige piratenhavens belemmerde haar ontwikkeling tot een belangrijke havenstad. De stad verloor menig schip in de Grote Noordse Oorlog van rond 1700. Tegen 1830 was het een van de grootste havensteden van Denemarken. De koopvaardijvloot van zo'n 140 schepen werd echter weer sterk gedecimeerd tijdens de Napoleon s oorlogen.

Een heel bijzondere sfeer heerst in Sønderborg elk jaar in het tweede weekend van juli, wanneer zo'n 400 ruiters en duizenden toeschouwers bijeenkomen voor het Ringrijdersfestival. Het spel wordt nog steeds gespeeld volgens middeleeuwse regels. De ruiter moet in gestrekte galop, hangend aan een touw aan een lans, zoveel mogelijk ringen doorboren. Naar verluidt was koning Christian Vl. in de zomer van 1596 de winnaar van het toernooi, dat ter gelegenheid van zijn kroning werd georganiseerd. Om zijn grootmoedigheid als heerser te tonen, stond hij de overwinning af aan de als tweede geplaatste markgraaf van Brandenburg. Tegenwoordig zijn het vooral jonge boeren die het eens koninklijke spel in leven houden.

De stad aan de Als Sund, die ongeveer 30.000 inwoners telt, combineert tegenstellingen: aan de ene kant zorgen industrie, handel en toerisme voor een bijzonder levendig straatbeeld, aan de andere kant verspreidt de schilderachtige ligging aan de Sont een gezellige sfeer. Grote delen van het historische stadsbeeld werden in de Duits-Deense oorlog van 1864 verwoest. Restanten van de oude gebouwen zijn nog steeds te vinden langs de haven.

De lange winkelstraat boven de haven is de juiste plaats voor bezoekers die prijs stellen op een shoppingtrip in een drukke sfeer. Daarentegen zal de geschiedenisliefhebber zich terugtrekken in kasteel Sønderborg en de rustzoeker in het Zuidenbos. U kunt het bos niet missen als u vanuit de stad langs de promenade naar het zuiden vaart. Als u niet aanlegt bij de houten bruggen in de buurt van het centrum, maar bij de jachthaven aan de rand van de stad, hoeft u niet ver meer te lopen naar het Sønderborg, maar moet u rekening houden met een wandeling van 20 minuten naar de stad.

In het enorme kasteel, dat oorspronkelijk in 1170 als vesting werd gebouwd ter bescherming tegen de Wendische piraten, is een museum gevestigd met een uitgebreide collectie uit de geschiedenis van Noord-Sleeswijk, waarbij vooral de oorlogen van Sleeswijk veel ruimte innemen. Tentoonstellingen variërend van ridderuitrustingen tot middeleeuwse wiegen maken het mogelijk om

Kasteel Sønderborg is bij veel mensen bekend vanwege een schilderij waarop Koning Christian II als gevangene is afgebeeld. Hij staat aan een tafel met een "vingergroef", veroorzaakt doordat hij tijdens zijn 17 jaar durende gevangenschap voortdurend met zijn duim langs de rand van de tafel zwaaide. De tafel en de groef zijn echter een uitvinding van de schilder Carl Bloch.

Tijdens het leven van de gevangen koning ontstonden er al geruchten over zijn strenge bewaking in het kasteel, waar hij zou zijn opgesloten in een piepklein torenkamertje. Op Blochs schilderij en in de geschiedenisboeken leefde deze legende van een miserabel gevangenisbestaan voort. In werkelijkheid kon hij zich betrekkelijk vrij bewegen. Een kopie van het schilderij met de "vingergroef" hangt in Sønderborg Slot naast de overgebleven delen van de toren die Christian II bewoonde.

Nauwelijks tien jaar regeerde de koning, die in 1523 werd verbannen wegens "onenigheid" met de adel (zie ook Nyborg). In 1532 kwam hij naar Sønderborg in de hoop dat men opnieuw met hem zou onderhandelen. In plaats daarvan werd hij gevangen gezet, maar verder als een koning behandeld. Er werd bier voor hem gekocht uit Lübeck, wijn uit Frankrijk en laken uit Vlaanderen. Volgens sommige tijdgenoten verdiende Christian II deze koninklijke behandeling niet, omdat hij de aanstichter was van het "bloedbad van Stockholm", een bloedbad onder Zweedse edelen. De koning versloeg in 1520 een leger Zweden buiten Stockholm, maar had moeite om het verzet van de vijand in Stockholm te breken. De Stockholmers legden echter de wapens neer nadat Christian II hen amnestie had beloofd. Christian II had hen amnestie beloofd. Op slinkse wijze brak hij zijn belofte door de leiders van de Zweedse adel uit te nodigen voor een feestelijk banket in zijn kasteel en hen daar te laten vermoorden (inclusief de bisschoppen). Teleurgesteld door zo'n oneervol heerser keerden zoveel Deense edelen zich tegen hun koning dat Christian II uiteindelijk gedwongen werd af te treden.

Sønderborg, aanvankelijk een vesting, werd in de loop der eeuwen steeds meer tot kasteel verbouwd. Koning Christian III en zijn vrouw maakten er een renaissancekasteel van. De kerk in de noordvleugel is de eerste protestantse prinselijke kerk van Denemarken. Ze heet de kapel van koningin Dorothea, de weduwe van koning Christian III.

Op de galerij van de oudste renaissancezaal in het noorden staan citaten uit Luthers vertaling van de bijbel.

Bij de recente restauratie is de danszaal gerestaureerd, waar de 23 (drieëntwintig!) kinderen van de zoon van Christian III werden gedoopt.

Het zware bombardement door de Pruisen in 1864 liet het gebouw met zijn dikke muren vrijwel onbeschadigd. De hagel van kanonnen werd alleen mogelijk gemaakt door de inname van de Düppeler schansen op ongeveer drie kilometer van de stad. Op 18 april 1864 bestormden de Pruisische soldaten, die duidelijk in de minderheid waren dan de Denen, de redoutes en beslisten daarmee de Duits-Deense oorlog. Na hun overwinning trokken de Pruisen Sønderborg binnen, zodat de stad tot 1920 onder Duits bestuur stond.

De molen bij de Düppeler Schanzen wordt tegenwoordig beschouwd als een nationaal symbool van de Deense verdedigingswil. Er is een museum in gevestigd. De oude kanonnen voor de molen herinneren aan de zware gevechten, maar ook aan het feit dat de Pruisen het land meedogenloos hebben gesloopt. Zo werd in Zuid-Jutland op school geen Deens meer onderwezen, wat voor de leerlingen natuurlijk een reden te meer was om buiten de schooluren hun moedertaal te spreken. Zelfs op de kantoren werd na de komst van de Pruisen alleen nog Duits gesproken, hoewel veel Denen geen lettergreep Duits kenden.

Alleen de door de Duitsers verloren Eerste Wereldoorlog en het Verdrag van Versailles leidden tot het referendum in 1920. De inwoners van het grensgebied konden nu zelf beslissen waar ze bij wilden horen. Er wordt echter gezegd dat de stemming met "gemarkeerde kaarten" werd gespeeld. Alle Duitsers die in het gebied waren geboren, kregen ruimhartig vrijkaarten, een voordeel dat de Denen, van wie sommigen overzee woonden, niet hadden. Toch toonde de stemming duidelijk aan dat de mensen ten noorden van Flensburg Denen waren gebleven.

Een ander hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van Sønderborg is de zeevaart. Rond 1670 kreeg de stad privileges van de kroon als scheepvaartpunt voor Als, maar een reeks onwettige piratenhavens belemmerde haar ontwikkeling tot een belangrijke havenstad. De stad verloor menig schip in de Grote Noordse Oorlog van rond 1700. Tegen 1830 was het een van de grootste havensteden van Denemarken. De koopvaardijvloot van zo'n 140 schepen werd echter weer sterk gedecimeerd tijdens de Napoleon s oorlogen.

Een heel bijzondere sfeer heerst in Sønderborg elk jaar in het tweede weekend van juli, wanneer zo'n 400 ruiters en duizenden toeschouwers bijeenkomen voor het Ringrijdersfestival. Het spel wordt nog steeds gespeeld volgens middeleeuwse regels. De ruiter moet in gestrekte galop, hangend aan een touw aan een lans, zoveel mogelijk ringen doorboren. Naar verluidt was koning Christian Vl. in de zomer van 1596 de winnaar van het toernooi, dat ter gelegenheid van zijn kroning werd georganiseerd. Om zijn grootmoedigheid als heerser te tonen, stond hij de overwinning af aan de als tweede geplaatste markgraaf van Brandenburg. Tegenwoordig zijn het vooral jonge boeren die het eens koninklijke spel in leven houden.

Jachthaven Informatie

Max Diepte 4 m

Neem contact op met

Telefoon +45 74422765
Email Please enable Javascript to read
Website https://www.visitsonderborg.de

Omgeving

Stroom

Water

Toilet

Douche

Restaurant

Imbiss

Atm

Internet

Kruidenier

Openbaar Vervoer

Vuilnis

Opmerkingen

Bodo Piening
Eigentlich ein schöner Liegeplatz, sehr innenstadtnah! ABER: Auch bei wenig Wind sehr unruhig und laut, durch Wellen, die an der Kaimauer unter der Uferpromenade zurückschlagen; zudem Verkehrslärm durch die Uferstrasse (Kopfsteinpflaster) ausserhalb der Zeiten, in denen hier eine Fußgängezone eingerichetet ist (Jun. - Aug.). UND: Die Sanitäranlagen gehen gar nicht, in einem Container unter der Brücke untergeracht, ohne Strom und total verschimmelt; so etwas sollte sich Sonderborg nicht leisten!
10.09.2022 16:04
Till Sandtner, Kia Ora
Zum Eis: das kann nicht sein, das gibt es in Kerteminde ;)
09.09.2020 12:18
Gerhard Joachim Frhr. von Plotho , Grautvornix
Man sagt, dass es hier das Beste Eis Dänemarks geben soll❗️
25.07.2020 10:41

U kunt opmerkingen toevoegen met de NV Charts App (Windows - iOS - Android - Mac OSX).
U kunt de huidige versie downloaden op nvcharts.com/app.

Koop kaarten van deze plaats. Door op een van de producten te klikken wordt de nv charts shop geopend.

Plaatsen in de buurt

Verwante regio's

Deze locatie is opgenomen in de volgende regio's van de Seame havengids: